• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

Serviciile oferite de Manon Prest privind consultanta de mediu

Societatea este specializata in oferirea de solutii complete pentru protectia mediului, oferind asistenta tehnica privind identificarea in categoriile si codurile de deseuri, conform normelor in vigoare in vederea colectarii cat mai corecte a acestora.

Manon Prest S.R.L. va ofera consultanta la prelucrarea, manipularea deseurilor, intocmirea documentelor de expeditie, legislatia actuala, interna si comunitara, depozitare si gestiune temporara a stocurilor dvs, precum si pentru alte aspecte privind aceasta activitate.

Manon Prest S.R.L., consultanta de mediu ofera urmatoarele servicii cu privire la administrarea deseurilor:

* identificarea deseurilor generate din activitatea desfasurata, elaborarea si mentinerea evidentei privind gestiunea deseurilor (conform. HG 856/2002 (o cerinta obligatorie pentru toti agentii economici care genereaza deseuri).

* solutii pentru gestionarea deseurilor (organizarea colectarii/depozitarii/valorificarii/eliminarii deseurilor);

* solutii de administrare a deseurilor periculoase;

* intocmirea formularelor de transport pentru toate tipurile de deseuri eliminate;

* intocmirea planului de gestiune al deseurilor aprobat in conformitate cu cerintele legale;

* solutii pentru eliminarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;

* cresterea profitului prin optimizarea folosirii resurselor (materii prime, energie), prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea costurilor aferente unor eventuale incidente de mediu

Privind indeplinira obligatiilor pentru respectarea legislatiei de mediu, compania noastra va ajuta sa :

*  identificati legislatia de mediu specifica activitatii desfasurate;

*  identificati  activitatile/actiunile neconforme  cu  cerintele  legislatiei  de  mediu  si propunere solutii tehnice de rezolvare;

*  intocmiti raporturile conform actelor de reglementare;

*  realizati masurile dispuse de autoritatile de mediu.

In conformitate cu prevederile art.14 din Ord.1798/2007, ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, titularul activitatii are obligativitatea informarii in scris a Agentiei pentru Protectia Mediului despre modificarile intervenite, si de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu.

Beneficiind de consultanta de mediu oferita de compania nostra, veti beneficia de

*  reducerea semnificativa a timpului necesar eliberarii autorizatiilor;

*  armonizarea activitatii societatii dumneavostra cu legislatia de mediu in vigoare;

*  consilierea juridica in relatia cu reprezentantii autoritatilor de mediu;

*  solutii concrete privind remedierea neconformitatilor de mediu.