• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

ORDIN nr. 1.119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a atributiilor ce revin Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor

ORDIN nr. 1.119 din 8 noiembrie 2005 privind delegarea catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a atributiilor ce revin Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor in domeniul exportului deseurilor periculoase si al transportului deseurilor nepericuloase in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului


EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 18 noiembrie 2005
Data intrarii in vigoare: 18 Noiembrie 2005


În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale Hotãrârii Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţara a deseurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionãrii active si a  tranzitului, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminãrii acestora, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ministrul mediului si gospodãririi apelor emite urmãtorul ordin:


ART. 1
Exercitarea si executarea atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor privind exportul deseurilor periculoase si transportul  deseurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionãrii active si a tranzitului vor fi delegate Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

ART. 2
Atribuţiile menţionate la art. 1 sunt prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţara a deseurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionãrii active si a tranzitului, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si în Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminãrii acestora.

ART. 3
Agenţia Nationala pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului si gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucuresti, 8 noiembrie 2005.
Nr. 1.119.
-----------