• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 107-1996 legea apelor

Forma sintetică la data 24-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 02-mai-2012 actul a fost referinte de aplicare Procedura de notificare din 2012 )

(la data 06-sep-2010 actul a fost reglementat de Strategie din 2010 )

(la data 29-mar-2007 actul a fost reglementat de Metodologie din 2007 )

(la data 13-iun-2006 actul a fost reglementat de Ordinul 161/2006 )

(la data 12-apr-2006 actul a fost reglementat de Metodologie din 2006 )

(la data 01-mar-2006 actul a fost reglementat de Regulament-Cadru din 2006 )

(la data 01-mar-2006 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 )

(la data 01-mar-2006 actul a fost reglementat de Metodologie din 2006 )

(la data 07-nov-2005 actul a fost reglementat de Procedura din 2005 )

(la data 03-nov-2005 actul a fost reglementat de Procedura din 2005 )

(la data 27-iun-2003 actul a fost reglementat de Normativ din 2002 )

(la data 19-feb-2003 actul a fost reglementat de Procedura din 2003 )

(la data 16-ian-2003 actul a fost reglementat de Procedura din 2002 )

(la data 27-iun-2002 actul a fost reglementat de Norme de Calitate din 2002 )

(la data 20-mar-2002 actul a fost reglementat de Normativ NTPA-001/2002 )

(la data 20-mar-2002 actul a fost reglementat de Normativ NTPA-002/2002 )

(la data 20-mar-2002 actul a fost reglementat de Normele Tehnice NTPA-011/2002 )

(la data 19-feb-2002 actul a fost reglementat de Norma NTPA-013/2002 )

(la data 19-feb-2002 actul a fost reglementat de Normativ NTPA-014/2002 )

(la data 19-apr-2000 actul a fost reglementat de Metodologie din 2000 )

(la data 24-nov-1999 actul a fost referinte de aplicare Procedura din 1999 )

(la data 24-nov-1999 actul a fost referinte de aplicare Indrumar din 1999 )

(la data 24-nov-1999 actul a fost referinte de aplicare Procedura din 1999 )

(la data 13-aug-1999 actul a fost reglementat de Normativ din 1999 )

(la data 13-aug-1999 actul a fost reglementat de Regulament din 1999 )

(la data 20-apr-1998 actul a fost reglementat de Norma din 1998 )

(la data 26-mai-1997 actul a fost reglementat de Metodologie din 1997 )

(la data 26-mai-1997 actul a fost reglementat de Metodologie din 1997 )

(la data 26-mai-1997 actul a fost reglementat de Procedura din 1997 )


Parlamentul României adopta prezenta lege.Versiune completa PDF