• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

OUG 5-2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Forma sintetică la data 22-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


Având în vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE),

luând în considerare ca obligatia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2012/19/UE în legislatia nationala pâna cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusa la îndeplinire, întrucât, ca urmare a nerespectarii termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE, Comisia Europeana a declansat procedura prealabila a actiunii în constatare a neîndeplinirii obligatiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene Notificarea de punere în întârziere nr. 4.835 din data de 31 martie 2014, întrucât în data de 17 octombrie 2014 Comisia Europeana a emis Avizul motivat nr. 15.710 la care România a raspuns în data de 16 decembrie 2014, angajându-se sa adopte actul normativ de transpunere a Directivei 2012/19/UE pâna la finele primului semestru al anului 2015, aceasta reprezentând ultima etapa precontencioasa a actiunii în constatare a neîndeplinirii obligatiilor de conformare si comunicare a masurilor de transpunere a acestei directive, înainte de a sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene, având în vedere faptul ca o întârziere în ceea ce priveste respectarea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de catre Comisia Europeana împotriva României a actiunii în constatarea neîndeplinirii obligatiilor, în temeiul art. 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, tinând cont de faptul ca, potrivit art. 260 alin. (2) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, raspunderea României pentru încalcarea obligatiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilita pentru România la 1.740.000 de euro, cât si a unor penalitati cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 si 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014, având în vedere ca deseurile de echipamente electrice si electronice reprezinta unul dintre domeniile-tinta care trebuie reglementate, iar, ca o consecinta imediata a neadoptarii masurilor stabilite prin prezentul act normativ, sunt afectate, pe de o parte, interesele si obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protectia si îmbunatatirea calitatii mediului, precum si a sanatatii umane, iar, pe de alta parte, neîndeplinirea conditionalitatii ex-ante 6.2 pentru Programul operational Infrastructura mare 2014-2020, luând în considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.Versiune completa PDF