• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 407-2006 vânatorii si a protectiei fondului cinegetic


Forma sintetică la data 24-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 30-oct-2014 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1054 din 30-oct-2014 )

(la data 27-aug-2010 actul a fost reglementat de Regulament din 2010 )

(la data 29-dec-2008 actul a fost reglementat de Hotarirea 1679/2008 )

(la data 03-iul-2008 actul a fost reglementat de Regulament din 2008 )

(la data 16-apr-2008 actul a fost reglementat de Ordinul 219/2008 )

(la data 15-apr-2008 actul a fost reglementat de Criterii din 2008 )

(la data 11-apr-2008 actul a fost reglementat de Regulament din 2008 )

(la data 22-nov-2006 actul a fost promulgata de Decretul 1258/2006 )


Parlamentul României adopta prezenta lege.


Versiune completa PDF