• 0766 680 906 / 0769 076 969
  • /
  • manonprest@yahoo.com
  • /

L 278-2013 privind emisiile industriale

Forma sintetică la data 23-iul-2015. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


(la data 31-mai-2014 actul a fost articol din Doctrina )

(la data 01-nov-2013 actul a fost promulgata de Decretul 833/2013 )


Parlamentul României adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I: Dispozitii generale si domeniul de aplicare


SECTIUNEA 1: Scop si definitii


Art. 1


Prezenta lege are ca scop prevenirea si controlul integrat al poluarii rezultate din activitatile industriale, stabilind conditiile pentru prevenirea sau, în cazul în care nu este posibil, pentru reducerea emisiilor în aer, apa si sol, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel încât sa se atinga un nivel ridicat de protectie a mediului, considerat în întregul sau.


Art. 2


Prezenta lege nu se aplica activitatilor de cercetare si dezvoltare sau testarii de noi produse si procese.


Versiune completa PDF